Možnosti setkání

Osobní setkání aktuálně probíhají pondělí-pátek v čase 9:30-14:30

Skype setkání po dohodě také v době 16:00-18:30

Víkendový příplatek nyní činí +1000 Kč za každý typ služby s výjimkou emailové konzultace.

                        01.

1300 Kč/ 55 minut

02.

2000 Kč/ 85 minut nebo 1300 Kč/ 55 minut

Varianta, která je oproti běžné konzultaci doplněná cvičením nebo energetickou harmonizací těla a psychiky. Pracujeme nejčastěji s vizualizací, meditací, s hojením emocí vůči členům rodiny nebo napojením na vlastní jedinečný smysl v životě. Energetickým léčením uvádím tělo a mysl do stavu klidu.

03.

1800 Kč/ 55 minut

04.

2600 Kč za celý proces, max. čas 110 minut

(doba trvání je individuální, obvykle se pohybuje okolo 100-110 minut)

Tato varianta není samostatnou, je začleněna pouze v případě potřeby do kontinuální práce. Nelze ji tedy provádět bez předchozího obeznámení s příběhem a nepoužívá se vždy. 

Tato technika je využívána nejčastěji v případě silných emočních zranění nebo rodových témat, kde se svépomocí nedaří dosáhnout zahojení.

05.

1100 Kč/ 50 minut nebo 1200 Kč/ 55 minut

Tuto variantu lze po dohodě využít také v čase 16:00-18:30.

Konzultace se hradí předem na číslo účtu, které naleznete v kontaktních údajích.

06.

1200 Kč

Konzultace zahrnuje vhled do příčin potíží i materiály/ techniky/ postupy pro jejich řešení.

Doba zpracování je za 1-3 týdny v závislosti na aktuálním objemu práce.

Tato varianta se hradí předem na číslo účtu, které naleznete v kontaktních údajích.