Má práce je zaměřena na určení příčin potíží a jejich vyřešení. Věnuji se osobnímu i duchovnímu růstu. Pracuji s fotografiemi, které mi pomáhají zpřesnit vnímání osobního příběhu jedince i rodových zranění a podstaty. Během setkávání pomáhám lidem propojit se s jejich vlastní vnitřní silou, důvěřovat v sebe, obnovit autentickou energii přítomnou
v době narození a raného dětství, a tím i obnovit vědomí hodnoty sebe sama, zahojit emoční zranění, překlenout rodovou zátěž a vnímat překážky a opakující se situace v životě jako cestu k růstu a osobní transformaci.

Nepracuji s lidmi, které trápí vážné psychiatrické diagnózy, s osobami závislými
na návykových látkách, s osobami, které pociťují odpor ke změně nebo jim emoční zranění způsobují silné negativní projekce vůči lidem. Pracuji pouze s lidmi, kteří jsou skutečně motivováni pro změnu ve svém životě a jsou ochotni naslouchat.


Možnosti setkání

Osobní setkání aktuálně probíhají pondělí-pátek v čase 9:30-14:30
Skype setkání po dohodě také v době 16:00-18:30

    Od srpna se mnou v prostoru najdete aktuálně pětiměsíční štěně whippeta - fenku Doreen.
      Je přátelská k lidem, v genové výbavě má klidnou vyrovnanou povahu. Většinu
    času klidně leží nebo spí, přesto je velice vnímavá a jako radar reaguje zejména na  potlačené emoce druhých. 

IMG_20211013_131708.jpg

                        01.

1700 Kč/ 55 minut

02.

1700 Kč/ 55 minut, delší setkání dohodou

Varianta, která je oproti běžné konzultaci doplněná energetickou harmonizací těla a psychiky. Délka harmonizace je individuální dle potřeb jedince, navazuje na rozhovor. Pracujeme nejčastěji
s vizualizací, hojením emocí vůči některým osobám nebo napojením na vlastní jedinečný smysl v životě. Používám částečně reiki, částečně vlastní způsob napojení. Technika uvolňuje a harmonizuje blokace a uvádí tělo a mysl do stavu klidu.

03.

2400 Kč/ 55 minut

04.

3400 Kč za celý proces, max. čas 120 minut

(doba trvání je individuální, obvykle se pohybuje okolo 110 minut)

Tato varianta není samostatnou, je začleněna pouze do kontinuální práce. Neprovádím ji bez předchozího dobrého obeznámení s příběhem a nepoužívá se vždy. 

Tato technika je využívána nejčastěji v případě silných emočních zranění nebo rodových témat, kde se svépomocí nedaří dosáhnout zahojení.

OD SRPNA NA NĚKOLIK MĚSÍCŮ POZASTAVENO

05.

1700 Kč/ 55 minut

Tuto variantu lze po dohodě využít také v čase 16:00-18:30.

Konzultace se hradí předem na číslo účtu, které naleznete v kontaktních údajích.

06.

1700 Kč

Konzultace zahrnuje vhled do příčin potíží i materiály/ techniky/ postupy pro jejich řešení.

Doba zpracování je 1-3 týdny v závislosti na aktuálním objemu práce.

Tato varianta se hradí předem na číslo účtu, které naleznete v kontaktních údajích.