CELOSTNÍ PŘÍSTUP KE VŠEM OBLASTEM

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ (standardně 55 minut nebo více dle dohody)
SETKÁNÍ PRO MANŽELE A PARTNERY (60 minut nebo více dle dohody)
HOJENÍ EMOČNÍCH ZRANĚNÍ* (120 minut)
KONKRÉTNÍ OBLASTI POMOCI
  • Celostní osobní růst, kdy cílem je schopnost prožívat pocit naplnění a štěstí

  • Harmonizace partnerských vztahů a rodiny

  • Transgenerační přístup (rodová zatížení, pochopení rodových zranění a programů; nefunkční či narušené vztahy mezi předky, rodiči, dětmi)

  • Strach z opuštění, žárlivost

  • Vyhoření či absence smyslu/ Nalezení jedinečného smyslu života

  • Traumata z dětství, léčba emočních zranění  (opuštění, křivda, odmítnutí, zrada, ponížení; pochopení rodových souvislostí). 

  • Psychosomatické souvislosti nemocí a poruch (imunita, kůže, reprodukční systém, trávení, vylučovací systém a další)

  • Duchovní rozvoj

      Důležité upozornění: Neposkytuji služby pro osoby s          vážnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie,            s vážnými poruchami osobnosti, drogově závislé nebo       pro agresivní osoby.

*HOJENÍ EMOČNÍCH ZRANĚNÍ probíhá v relaxovaném stavu (není to hypnóza ani nekontrolované otevření traumatu), kdy se přes tělo uvolňují emoce spojené s určitými událostmi v minulosti, které jsou příčinou potíží v běhu života i v přítomnosti. Pracuje se s dechem a stabilizací, pochopením trans-generačních přenosů a s osobními tématy.

Zároveň dochází k proměně (přenastavení) negativních a nefunkčních vzorců, programů či přesvědčení na takové, které podporují zdravé fungování a osobní růst ve světě mezi lidmi. Techniky se není třeba obávat, je individuálně přizpůsobena dle zážitků nebo hloubky problému daného člověka.

Výsledkem je pocit lehkosti, svobody, pochopení, vnitřního míru, neutrality emocí nebo prožitek lásky, která byla do té doby blokována bolestí. Tam, kde byla bolest, je poté klid, a zároveň dochází k výrazné proměně způsobu vnímání sebe, svého života a prožívání.

​© 2018 by Veronika Neumannová