Vyhledat

Když se bolest předává z generace na generaci

Velmi často vídám okolo sebe příběhy přenesené bolesti, která znemožňuje vytvářet harmonické vztahy mezi partnery i rodiči a jejich dětmi. Je to téma velmi citlivé, protože se pojí s řadou negativních emocí, pocity studu, strachu, hněvu, nepříjemné nejistoty či bezmoci a dalších. Je to také téma, které potřebuje osvětu mezi lidmi, neboť jim brání žít spokojené životy a negativně ovlivňuje jejich vztahy.

Pokud jedinec prožil se svými rodiči bolestné chvíle, mohou mu jeho děti otevírat starou bolest a budou s nimi ožívat staré nezpracované pocity. Může se to týkat obou pohlaví, nebo jen matky nebo otce; v takovém případě se může bolest objevovat jen se synem nebo jen s dcerou dle pohlaví rodiče, se kterým se bolest pojí. Může se jednat také o dítě, které se svým chováním nějak odlišuje nebo je v něčem "problémové". Tak může kupř. matka jedné dceři vyjadřovat pozitivní emoce, protože v ní svým chováním neprobouzí bolest, zatímco druhá svou náročností probouzí silné negativní emoce. Dcera ale nemusí být jejich zdrojem, protože nahlédli bychom do minulosti, mohli bychom zjistit, že rodič prožil jako dítě podobné zacházení se sebou samým.

Ve skutečnosti je skvělé, že se to děje, že druzí lidé zrcadlí vlastní bolest, protože může lidem pomoci si uvědomit, že v sobě bolest nosí, aby ji mohli zahojit. Naneštěstí tohle lidé často neví a druhé považují za zdroj svých negativních pocitů. Je tak možné vidět okolo sebe mnoho zbytečné bolesti.

Matka, která cítí negativní emoce se synem, ale s dcerou ne, otec, který se nedovede dětem emočně přiblížit, člověk trpící strachem o své blízké nebo strachem ze smrti, nevysvětlitelná úzkost nebo panika, žena, která se nedokáže s partnerem vzdát kontroly a přebírá mužskou roli, muž, který nedokáže být věrný, otec, který opustí rodinu, žárlivost, alkoholová závislost a mnoho dalších témat - to vše jsou příklady, kde lze nalézt linku vedoucí k minulým generacím.

Některá témata se přenášejí i ob jednu generaci. V rodové linii mužů lze vidět podobnosti, stejně tak v rodové linii žen.

Pakliže si kupř. rodič v sobě uvědomí, že jeho bolest nepatří dítěti, ale jedná se o jeho vlastní bolest, kterou si poté zahojí, často jako zázrakem dochází ke změně chování dítěte. Zejména u malých dětí platí, že dítě reaguje podprahově na svou matku (ale i otce) a zrcadlí jeho napětí. Děti bývají neklidné, uplakané, vzteklé či si uzurpují pozornost. V momentě, kdy je maminka vnitřně klidná a spokojená, je takové i její dítě. Děti jako magnet vytahují i hluboko zasutou bolest.

Podobné problémy se mohou projevit i v partnerském vztahu. Často problémy s otcem v případě dcery znamenají přenos tématu otce do partnera, v případě problému matky a syna si ten promítá nezpracované téma matky do své partnerky. Dochází pak k řadě i výrazných hádek a nedorozumění, kdy emoce, které se otevírají, patří jiným osobám z minulosti.

V případě rodičů a jejich dětí se stává, že dítě, které pláče nebo se vzteká, probouzí starou bolest, kdy na podobné chování rodičů, když byli sami dětmi, reagovali jejich rodiče negativním způsobem, mohli být trestáni nebo odmítáni. Projevy vlastního dítěte pak otevírají tuto starou bolest, aniž by si rodič byl vědom toho, co se ve skutečnosti děje. Rodič pak není schopen své dítě obejmout, vcítit se do něj, obrátit situaci v humor, zůstat klidným. Namísto toho se objevuje silná vnitřní reakce napětí, podráždění, hněvu, někdy i bezmoci nebo pláče. Pokud jsou okolo i jiní lidé, vše je mnohem horší. Tato situace pak může probudit nejen starou bolest prožitou se svými rodiči, ale také zesilovat pocity méněcennosti nebo strachů z posuzování druhých, které jsou rovněž starými tématy.

V momentě, kdy se člověk zabývá starou bolestí a uzdravuje ji, ubývá problematických situací a nedorozumění a přichází schopnost přijmout s láskou své děti nebo partnery tam, kde se to předtím nedařilo.

Bolest rodičů je často odrazem bolesti jejich rodičů. Často vzniká pocit, že rodič mě neměl rád, odstrkoval mě, opustil, a to i tam, kde to není pravdou a rodič vlivem vlastní bolesti nedokázal své srdce otevřít svým dětem.

V práci jsem již pomohla velkému množství lidí uzdravit starou bolest s rodiči i partnery, pochopit příčiny problémů v současném životě a pozitivně přenastavit mysl, aby žili šťastné vztahy s partnery a dětmi, a tam kde je to možné, také s rodiči. Díky daru vidět a vnímat souvislosti mezi ději v minulém i přítomném životě a vztahy skrze generace dovedu pomoci člověku transformovat jeho přítomnost. A velmi ráda pomůžu také Vám.

257 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kdo opravdu jsi?

„Pokud žijete z duše, jsou vaše činy ve větším souladu s kořeny vaší existence a vy jste méně ovlivňováni pomíjivými sociálními výstřelky a osobními názory“. (Thomas Moore). Hledání vlastní sebehodnot

​© 2018 by Veronika Neumannová