Vyhledat

Jsem smutný, jsem smutná a není mi v tom dobře.

Smutek je emočním stavem, s nímž řada z nás rozhodně nemá chuť trávit svůj čas. Necítíme-li se psychicky dobře, je těžké v takové chvíli vidět pozitivní potenciál smutku. Nyní nehovořím o smutku ze ztráty, o němž píši jinde. Smutek někdy přichází i zdánlivě bez příčiny. Může na něj mít vliv mnoho faktorů – krom objektivního dění v životě, to mohou být např. u žen hormonální změny, u obou pohlaví i dávno potlačené, zasunuté emoce, ale i lunární vlivy a energie celé planety, kterou mohou citliví jedinci vnímat.

Smutek je nesmírně důležitý. Navrací nás k nejhlubší podstatě. Ukazuje cestu. Přímá linie smutku vede k nitru jako šňůra z perel. Každá perla Ti ve své bytostné podstatě odhalí část pravdy o Tobě. O tom, jaký jsi člověk, jak naplňuješ své poslání v životě, pro které jsi zde právě Ty, jak reaguješ, s čím je třeba se vypořádat, co v sobě nemáš ještě vyřešeno, kde se právě nacházíš. Smutek nemusí být tmou. Pokud s ním zůstaneš a dovolíš sobě vejít do jeho středu, může se Ti stát lucernou, která osvětluje prostor okolo něj. Pokud by se neobjevil, nemohli bychom vidět právě tu část pravdy o sobě, která také patří k našemu osobnímu růstu. I smutek je pevnou součástí Tebe. Odhaluje nejen část pravdy o Tobě, ale také o Tvé prázdnotě uvnitř. (O tom, jaký je v prázdnotě potenciál, se můžete dočíst v jiném článku na těchto stránkách). Tuto Tvou prázdnotu nemůže naplnit žádný jiný člověk, a to ani ten nejmilovanější, žádná věc. Mohl(a) sis všimnout, že pocit Tvého naplnění skrze partnera nebo věc nelze držet trvale stejně silně, kolísá, nebo i s časem vyhasíná. Je to proto, že svou prázdnotu musíš naplnit Ty sám (sama), zevnitř. Staň se svým smutkem a odhal, co Ti sděluje o Tvé prázdnotě. Naplňování nitra zvenčí se najednou skutečně jeví jako iluzorní, nereálné – vše uvidíš jasněji, neboť skutečná podstata vystoupí na povrch teprve tehdy, nebudeš-li smutek oddělovat od sebe samotné(ho), ale splyneš s ním. Ponoř se do něj a vnímej ho.

V nejvnitřnější podstatě je vidět, kdo jsi OPRAVDU Ty. Ty nejsi tím, kdo stojí v realitě, jak ji vidíš očima. Ty nejsi svou rolí v tomto světě, Ty jsi tím, kdo je uvnitř. A proto i láska s partnerem se Tě může jen dotknout. Nebuď proto smutný(á), máš-li pocit, že je tam málo blízkosti, málo intenzity. Mnoho lidí se snaží splynout v intimitě milování s druhým. Tam lze vnímat bytostné splynutí. Ale je to jen pro okamžik. Než abys propadal(a) smutku, a stále znova se snažil(a) obnovovat chvilkový pocit, podívej se do sebe. Lásku naplň zevnitř, dej jí sobě. Vydej se vstříc svému poslání a z něj čerpej pozitivní energii. Najdi to, proč jsi tady. Pak i Tvá láska s druhým se stane bohatší, šťastnější. I svého partnera podporuj v nalezení osobního poslání.

Pamatuj, že smutek Ti ukazuje, co Ti na Cestě schází. A v této perspektivě už to pro Tebe nemusí být nevítaným společníkem, nýbrž vítaným přítelem.

260 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kdo opravdu jsi?

„Pokud žijete z duše, jsou vaše činy ve větším souladu s kořeny vaší existence a vy jste méně ovlivňováni pomíjivými sociálními výstřelky a osobními názory“. (Thomas Moore). Hledání vlastní sebehodnot

​© 2018 by Veronika Neumannová