Veronika Neumannová

Narodila jsem se v Opavě 25.12.1986. Moje psychologická cesta začala zájmem o rozličná zákoutí psychiky a rozhodnutím ve 14 letech studovat v budoucnu psychologii. Od gymnázia jsem začala jako dobrovolník pomáhat dětem i dospělým. V roce 2011 jsem ukončila pětileté studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a tamtéž v roce 2012 získala doktorát
z klinické psychologie a filozofie. Pokračovala jsem PhD. studiem oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po čtyřech letech jsem se rozhodla studia přerušit, neboť vědecká dráha již dále nerezonovala s mou cestou. V roce 2013 jsem založila privátní praxi, kde se věnuji léčení těla, vztahů rodinných i partnerských, emočních zranění
z minulosti, rodovému přenosu i duchovnímu růstu.

Během čerpání zkušeností jsem měla možnost spolupracovat s odborníky z medicíny, neurologie, vědy, psychiatrie či psychoterapie, ale i alternativních odvětví.

Kromě psychologie mě ale od raného věku provází také duchovní zkušenosti a prožitky. Přes 15 let se věnuji józe a meditacím,
 od roku 2010 se po dovršení mistrovství věnuji také reiki systému léčby. V řádu let jsem si utvořila vlastní způsob léčení psychiky, těla i duše. Při práci s člověkem využívám intuici i analytickou práci s informacemi. Pracuji také s fotografiemi, které mi pomáhají lépe navnímat osobní příběh jedince i rodová zranění a témata.

Má práce je zaměřena na určení příčin potíží a jejich vyřešení. Během práce pomáhám lidem propojit se s jejich vlastní vnitřní silou, aktivovat sebe-léčebný potenciál a vnímat překážky a opakující se situace v životě jako cestu k růstu a osobní transformaci.

  • Black Facebook Icon
  • LinkedIn Sociální Icon