Veronika Neumannová

Narodila jsem se v Opavě 25.12.1986. Zájem o rozličná zákoutí psychiky mě provázel již od základní školy. Od gymnázia jsem začala jako dobrovolník pomáhat dětem i dospělým. V roce 2011 jsem ukončila pětileté studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a tamtéž v roce 2012 získala doktorát z klinické psychologie a filozofie. Pokračovala jsem PhD. studiem oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po čtyřech letech jsem se po dlouhém zvažování rozhodla studia ukončit, z vícero důvodů, jedním z nich bylo, že vědecká dráha již dále nerezonovala s mou cestou, byť byla nesporně zajímavou částí mé životní cesty.

Po kratším působení ve školství a domácí hospicové péči jsem v roce 2013 založila privátní praxi, kde se věnuji zejména léčení vztahů rodinných i partnerských, emočních zranění z minulosti, rodovému přenosu, léčení těla a stále více také duchovní sféře Bytí, kdy čerpám z více než 15letých zkušeností z jógy, meditací a dalších technik i vlastních zkušeností, které mě provzejí od raného věku.

Jsem autorkou knih Konec utrpení v rodinách a vztazích (2020) a Strach z opuštění (2017). Obě byly napsány, aby pomohly co největšímu množství lidí prohlédnout skutečné příčiny potíží v životech, pochopit projekce, zrcadla a uzdravit vše, co nefunguje, aby se každý, kdo bude chtít, mohl stát aktivním tvůrcem skutečně šťastného života. 

Během čerpání zkušeností jsem měla možnost spolupracovat s odborníky z medicíny, neurologie, vědy, psychiatrie či psychoterapie, alternativních odvětví nebo umění. Jako aktivní sportovec jsem načerpala mnoho dalších zkušeností z hlediska fungování těla i psychiky.

Kromě psychologie mě od raného dětství provázejí duchovní zkušenosti a prožitky. Krom jógy a meditací se od roku 2010
po dovršení mistrovství věnuji také reiki systému léčby. Jsem hluboce spojena s přírodou a vážím si všeho, co náleží matce Zemi - každého živého tvora - stromů, trávy, zvířat, hmyzu i kamenů.

V řádu let jsem si utvořila vlastní způsob léčení psychiky, těla i duše. Při práci s člověkem využívám dar intuice i analytickou práci
s informacemi. Pracuji také s fotografiemi, které mi pomáhají lépe navnímat osobní příběh jedince i rodová zranění a témata. 

Má práce je zaměřena na určení příčin potíží a jejich vyřešení a osobní i duchovní růst. Během práce pomáhám lidem propojit se
s jejich vlastní vnitřní silou, aktivovat sebe-léčebný potenciál, důvěřovat v sebe, zahojit emoční zranění, překlenout rodovou zátěž a vnímat překážky a opakující se situace v životě jako cestu k růstu a osobní transformaci.

Nepracuji s lidmi, které trápí vážné psychiatrické diagnózy ani s osobami závislými na návykových látkách. Pracuji pouze s lidmi, kteří jsou skutečně motivováni pro změnu ve svém životě.