Veronika Neumannová

Narodila jsem se v Opavě 25.12.1986. Zájem o rozličná zákoutí psychiky mě provázel již od základní školy. Od gymnázia jsem začala jako dobrovolník pomáhat dětem i dospělým. V roce 2011 jsem ukončila pětileté studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a tamtéž v roce 2012 získala doktorát z klinické psychologie a filozofie. Pokračovala jsem PhD. studiem oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po čtyřech letech jsem se po dlouhém zvažování rozhodla studia ukončit, z vícero důvodů (jsou popsány také v knize Konec utrpení v rodinách a vztazích), jedním z nich bylo, že vědecká dráha již dále nerezonovala s mou cestou, byť byla nesporně zajímavou částí mé životní cesty.

Po kratším působení ve školství a domácí hospicové péči jsem v roce 2013 založila privátní praxi, kde se věnuji zejména podpoře druhých v růstu osobním i duchovním, léčení vztahů rodinných i partnerských, hojení emočních zranění z minulosti, rodovému přenosu a zákonitostem projekcí a zrcadlení, léčení těla. Čerpám z více než 15letých zkušeností z psychologie, jógy, meditací a dalších technik i vlastních zkušeností, které mě provázejí od raného věku celým životem.

Jsem autorkou knih Konec utrpení v rodinách a vztazích (2020) a Strach z opuštění (2017). Obě byly napsány, aby pomohly co největšímu množství lidí prohlédnout skutečné příčiny potíží v životech, uvidět svůj život z jiné perspektivy, pochopit projekce, zrcadla a uzdravit vše, co nefunguje, aby se každý, kdo bude chtít, mohl stát aktivním tvůrcem skutečně šťastného života. 

Během čerpání zkušeností jsem měla možnost spolupracovat s odborníky z medicíny, neurologie, vědy, psychiatrie či psychoterapie, alternativních odvětví nebo umění. Jako aktivní sportovec jsem sportovní cestou (zejména běh, powerlifting a fitness) načerpala mnoho dalších poznatků a zkušeností z hlediska fungování těla i psychiky.

Kromě psychologie mě od raného dětství provázejí duchovní zkušenosti a prožitky. Krom jógy a meditací se od roku 2010
po dovršení mistrovství věnuji také reiki systému léčby. Jsem hluboce spojena s přírodou a vážím si všeho, co náleží matce Zemi - každého živého tvora - stromů, trávy, zvířat, hmyzu i kamenů.
Aktuálně běhám v přírodě s chrtí fenkou :-)

V řádu let jsem si utvořila vlastní způsob léčení psychiky, těla i duše. Při práci s člověkem využívám dar intuice i analytickou práci
s informacemi. Více o způsobech mé práce se můžete dočíst v části "Vše o setkáních".