O holistickém přístupu

Holistický přístup se zabývá tělem, psychikou i spirituální cestou.
Každý člověk má zcela jedinečnou konstelaci narození, tělo, životní příběh, lekce a prožitky, jedinečné prožívání a vidění světa.

Individuální přístup
k člověku

Kniha Konec utrpení v rodinách a vztazích byla napsána, aby popsala platné zákonitosti projekcí ve vztazích, jaké žijí lidé na této planetě. Jsou platné v různých státech.

Přesto každý člověk je jedinečná individualita. Zaměřuji se na poznání osobního příběhu, který začíná již konstelací narození a specifiky původní rodiny, rodu otce a matky. Společně propojujeme souvislosti a mnohdy měníme perspektivu dosavadního vnímání minulosti. Mám schopnost vnímat energie a emoční zranění osob
na fotografiích, proto pracujeme také s fotografiemi předků či důležitých osob. Pochopení projekcí a emočních zranění napomáhá porozumění chování různých osob v různých situacích a jasného vhledu že pro druhé se stáváme projekcí jejich vlastních vnitřních témat.

Při setkáních zařazuji jógové ásany na míru potřebám daného člověka jako je otevření a hojení srdce, posílení důvěry v sebe, aktivace tvořivého potenciálu, podpora pocitu stability v životě, rozvoj intuice, napojení na Universum a mnoho dalšího. 
Každé setkání je jiné, dle potřeb člověka a mé intuice. Využívám meditace, vizualizace, pohybu i reiki léčení. 

Mandlový květ