top of page

Pracuji s lidmi na duchovní Cestě nebo duchovnu otevřenými, kteří již sami ušli kus Cesty, chtějí se posouvat dál a kteří se již ideálně seznámili se způsobem mé práce a rezonuje s nimi (knihy, meditace).

Pomáhám s řešením potíží a otázek, které se na Cestě růstu pravidelně objevují
na všech úrovních - tělo-vztahy-práce a smysl života-duchovní stránka.

Nově poskytuji také vhled bez nutnosti minulé/budoucí návaznosti.

Neříkám lidem to, co chtějí slyšet, ale to, co je posune kupředu.

Pomoci umím také zvířatům a dětem - naladit se na ně, jejich potřeby a způsob komunikace - a pomoci lidem porozumět jim a vytvářet s nimi harmonické vztahy.

Pokud Tě duše, intuice, srdce nebo jen něco v Tobě ke mně volá, pak je více než možné, že mohu být Tvým průvodcem.

Individuální přístup, každý zde máme svůj Plán duše

Kniha Konec utrpení v rodinách a vztazích byla napsána, aby popsala platné zákonitosti projekcí ve vztazích, jaké žijí lidé na této planetě. Projekce způsobují, že lidé žijí iluzi a nejsou ve vztazích šťastní. Jsou platné v různých státech.

V knize je vše podstatné, každý se může ponořit do hloubky a proměňovat své vztahy. Pokud někdo přes svou snahu potřebuje ještě dopomoci, jsem tu pro něj. V různých úsecích Cesty se mohou objevit rozličné výzvy, lekce nebo témata, jež je potřeba pro posun dále překonat.

Každý člověk je jedinečná bytost. Zaměřuji se především na poznání příběhu
v tomto životě a na tomto světě, který začíná konstelací narození a specifiky původní rodiny, rodu otce a matky, případně národnosti a pokračuje individuálními lekcemi, zkušenostmi, prožitky. 

Pravidelně pracuji s fotografiemi, neboť fotografie ukazují energii, emoční zranění, vysvětlení, souvislosti.

Pochopení projekcí a emočních zranění (viz mé knihy) napomáhá porozumění chování různých osob v různých situacích a jasného vhledu, že pro druhé jsme projekcí jejich vlastních vnitřních témat a osob z jejich života.

Pracuji s naladěním na úroveň vědomí daného člověka i jeho Plán duše. Tento Plán cele respektuji - informace sděluji tak, abych jej nenarušila, i tak, abych nesytila Ego. V tomto důvěřuji svému vedení a sděluji jen to, co cítím, že sdělit mám.

Mám hluboké napojení na svět přírody a zvířat, který je neoddělitelnou součástí mého působení zde na Zemi.

Přes duchovní vnímání však stojím také nohama na zemí, vnímám, co se zde
na rozličných úrovních odehrává a rozlišuji.

Nepracuji s lidmi s psychickým onemocněním nebo vážnými poruchami osobnosti, s lidmi závislými na látkách, se senzacechtivými lidmi, s lidmi neochotnými vyvivnout úsilí v práci na sobě, s lidmi neochotnými naslouchat, ani s lidmi se silným emočním zraněním.

Někdy zařazuji jógové ásany nebo jiné techniky na míru potřebám daného člověka, jako je otevření a hojení srdce, posílení důvěry v sebe, aktivace tvořivého potenciálu, podpora pocitu stability v životě, rozvoj intuice, napojení na sílu Matky Země, Universum a smysl života. Používám reiki i jiné techniky, nechávám se vést v napojení.
Každé setkání je jiné, dle potřeb člověka a mé intuice. 

IMG20221005084030.jpg
bottom of page