• Otázka: Mám pochybnosti, zda je můj problém dostatečně závažný na to, abych přišel/přišla (= bojím se, abych nepřišel s něčím banálním, aby se na mě nepohlíželo jako na slabocha atd.). S jakými problémy se na Vás lidé obracejí?

  • Odpověď: Pokud člověka něco trápí, nezřídka se ptá, zda je jeho problém dostatečně důležitý/ závažný atd., aby přišel. Obavy plynou leckdy z nejasné představy, jak setkání probíhá, s jakými problémy sem lidé chodí. Pravda je taková, že lidé chodí s různými potížemi - mohou to být stará traumata, hádky s partnerem, nedorozumění v rodině, nedokáží komunikovat s lidmi blízkými i kupř. kolegy v práci, nejsou si jisti, zda je práce pro ně ta pravá, potýkají se se stavy prázdnoty, či hledají smysl v životě. Někdy je přivádějí fyzické symptomy, o kterých tuší možnou spojitost s vnitřním světem. Někdy se chtějí bavit o přesahu života. Nebo otevíráme i jiná témata kupř. výchovu dětí a přístup k nim, bavíme se o přáních a o tom, jak je naplnit, o studiu, seberealizaci a o tom, jak se posouvat dál po všech stránkách, o zájmech a jejich prohlubování, o změnách, o profesním růstu, sportovní stránce...

  • Lidé, kteří za mnou chodí se někdy cítí opravdu zle. Mohou si přát pracovat na starých nebo nových traumatech, ale jindy fungují v životech relativně dobře, jen mohou hledat větší jasnost v tom, co prožívají nebo se chtějí někam v něčem posunout, chtějí se v něčem zdokonalit nebo se to učit. Je tedy možné se zaměřit na osobní růst, nejde vždy nutně o léčbu zranění. Aby mě člověk chtěl vyhledat, může tedy v životě celkem dobře fungovat, jen vnímá v životě někde menší či větší ohniska, která by si přál zlepšit, řešit a vyřešit atd. Nemusíte se proto ničeho obávat :-) Stejně tak délka vzájemného potkávání se různí. Někde postačují i dvě setkání, protože člověk si např. jen přál něčemu lépe porozumět a dělá sám praktické kroky. Někde je třeba se vídat delší dobu, pakliže se člověk potkává s vážnými obtížemi ve svém životě.

  • Otázka: Jak často je třeba se setkávat, aby to mělo smysl/efekt?

  • Odpověď: Opět záleží na charakteru problému/ otázky/ zájmu. Např. pokud se jedná o traumatickou záležitost, pak je dobré (a přínosné pro obě strany) vídat se zprvu častěji po dobu, kterou nelze předem přesně odhadnout (práce s traumatem má své zákonitosti a cykly a není radno cokoli uspěchat, neošetřit atd.). Pokud se jedná o méně závažné nebo aktuální otázky, osobní růst aj. pak je možné se vídat méně často, kupř. jedenkrát za 2-3 týdny. Záleží také na přání každého člověka, někteří lidé chodí rádi často i ve druhém případě :-) 

  • Otázka: Mám sebou něco přinést na setkání?

  • Odpověď: Můžete sebou pro orientaci vzít poslední lékařská vyšetření, pakliže některá proběhla z důvodu zdravotních či psychických obtíží jako mohou být vyšetření z imunologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a dalších oblastí. V případě, že užíváte léky, pamatujte si prosím, nebo si zapište jejich názvy. Vše souvisí s komplexním přístupem, kdy beru v potaz také možné biochemické, psychosomatické či jiné souvislosti (záleží samozřejmě na tématu, s jakým přicházíte, ne vždy toto řešíme).

        Pro pochopení rodových souvislostí sebou můžete přinést i fotografie rodiny.

​© 2018 by Veronika Neumannová