Vážení návštěvníci, vítejte na mých stránkách!
Každý člověk si přeje být šťastný a cítit v životě smysl.
Ve vztazích, v práci, v osobním růstu. Pomáhám lidem vidět cestu, která ke štěstí vede a odstraňovat překážky, aby štěstí mohli reálně poznávat a žít.
Věnuji se všem vztahům mezi lidmi, pochopení a uzdravení rodových negativních programů (opakující se negativní vzorce, vztahy mezi prarodiči, rodiči a potomky, ale i dále do minulosti). V rámci regresní terapie se věnuji uvolňování psychického a fyzického napětí prožitých bolestí, odstranění nefunkčních vzorců chování a přesvědčení o sobě i druhých a pozitivnímu přenastavení mysli.
Pomáhám lidem pochopit smysl opakujících se událostí, přitahování stejných partnerů a situací, konfliktů a bolestí, uvědomovat si, jaké téma je uvnitř aktivní (jako křivda, odmítnutí, opuštění a další) a aktivně tyto hluboce podvědomé vzorce měnit.
Pracuji s lidmi, kteří se cítí vyhořelí, mají pocit ztráty nebo absence smyslu v práci i životě a společně smysl obnovujeme nebo nalézáme jedinečný smysl, který každý člověk má.
Dále těm lidem, kteří si to přejí, pomáhám růst, naplnit jejich nejvyšší potenciál,  případně také provázím v jejich duchovní přesahu (napojení na vyšší sféry Bytí, vnímání smyslu života).
Pomáhám také nemocným lidem, věnuji se psychosomatice a otázce zdraví v celostním přístupu. Pomáhám mužům, ženám i dětem neomezeného věku.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

​© 2018 by Veronika Neumannová